Najważniejsze pojęcia dotyczące wymiany walut z KantorLista.pl
Kwestie związane z rynkiem walutowym stają się obecnie coraz bardziej popularne. Wielu z nas chce dokładnie poznać jego mechanizmy, gdyż coraz częściej wymieniamy waluty, a także coraz większa liczba osób chciałaby to robić świadomie – czyli nie przepłacając.
2017-07-10, 15:30

Zanim zaczniemy dokładnie wgłębiać się w siły rządzące rynkiem walutowym, warto dokładnie poznać i zrozumieć kilka podstawowych definicji, bez których nie będziemy w tanie poprawienie zrozumieć świata finansów:

Spread – jest to różnica między ceną kupna i sprzedaży danej waluty. Najczęściej wysokość spreadu podawana jest w ujęciu procentowym. Spread można zaobserwować niemal w każdej instytucji zajmującej się wymianą walut. Na przykład, w kantorze walutowym, który zawsze kupuje od nas waluty w cenie niższej niż cena sprzedaży.

Kurs kupna waluty – jest to kurs, po którym kantor wymiany walut lub bank kupuje od nas walutę obcą na PLN. Zawsze kurs kupna jest niższy od kursu sprzedaży, ponieważ w innej sytuacji instytucja wymieniające nam waluty ponosiłaby straty.

Kurs sprzedaży waluty – jest to kurs, po którym klienci kupują obce waluty od kantoru, banku lub innej instytucji świadczącej wymianę walut.

Dźwignia finansowa – mnożnik, pozwalający kontrolować dużą pozycję znacznie mniejszym kapitałem. Wysokość dźwigni określa wielkość kapitału obcego w porównaniu do kapitału własnego.

Na forexie dźwignia finansowa to możliwość dysponowania dużo większą kwotą, o ile inwestor posiada środki na pokrycie depozytu, przeważnie tylko 5-15% wartości całego kontraktu. Narzędzie wykorzystywane jest przede wszystkim przez inwestorów z większą skłonnością do ryzyka, którzy inwestując jedynie ułamek wartości kontraktu mają możliwość osiągnięcia dużo większych zysków lub strat. i

W przypadku firm, dźwignia finansowa to metoda finansowania działalności. Firma, dofinansowując się kapitałem obcym, może liczyć na dużo większe zyski. Korzyści z zastosowania dźwigni finansowej możemy zaobserwować, kiedy koszt obcego kapitału jest niższy od rentowności firmy.

Pips (punkt) – najmniejsza wartość zmiany kursu rejestrowania przy danej parze walutowej.

Hedging – sposób zabezpieczania firm przed ryzykiem walutowym, z reguły przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Hedging polega na otwieraniu przeciwnych pozycji walutowych w stosunku do ryzyka walutowego z którym mamy do czynienia. Przykładowo, firma dostaje wynagrodzenie w euro ale prowadzi rozliczenia w złotówkach. Firma więc zakupuje kontrakt na sprzedaż EURPLN w kwocie wynagrodzenia w euro, dzięki czemu nie musi obawiać się niekorzystnych dla siebie fluktuacji walutowych.

Kurs walutowy – zmieniająca się cena walut, która jet uzależniona od popytu i podaży na rynku walutowym na dane waluty, gdyż kurs walutowy zawsze analizuje się z punktu widzenia pary walutowej (o niej więcej poniżej).

Para walutowa – dwie waluty, które tworzą kurs walutowy, np. EUR/USD, EUS/CHF.

Inflacja – spadek wartości waluty. Bezpośrednim skutkiem inflacji jest wzrost cen towarów. Inflacje określa się stopniem inflacji wyrażanym za pomocą wartości procentowych, które obrazują wzrost cen na rynku.

Deflacja – jest to przeciwieństwo inflacji. Polega na ograniczeniu podaży pieniądza na rynku walutowym oraz wzroście jego siły nabywczej. Z deflacją mamy do czynienia, kiedy poziom inflacji spada poniżej zera.

Stopa procentowa – wartość, która wyraża kwotę, którą pożyczkobiorca musi zapłacić właścicielowi kapitału za pożyczone mu środki. Wysokość stopy procentowej, określanej przez władze monetarne kraju, wpływa na kurs waluty obowiązującej w danym kraju.
Kurs krokowy – kurs wymiany dwóch walut w odniesieniu do siebie. Jest wyliczany na podstawie wartości danej waluty w porównaniu do dolara.

Rynek opcji – rynek, na którym instrumentami finansowymi są prawa do kupna i sprzedaży pakietów aukcji lub dewiz po określonej wcześniej cenie.

Wartość rynkowa – wartość w dolarach, wyznaczana w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe, które otrzymałby klient, jeśli jego pozycje zostałyby zamknięte z natychmiastową dostawą na rynek.

 

Rynek walutowy na pozór wydaje się bardzo skomplikowanym mechanizmem, który ciężko zrozumieć. Jeśli chcemy się na nim swobodnie poruszać, warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami, których definicję przedstawiono powyżej.

Kantorlista.pl to kantory internetowe w Polsce pokazane w prosty i łatwy do porównania sposób.

KONTAKT / AUTOR
Paulina Kowal
specjalista ds. kursów walut
KantorLista.pl
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.